Algemene voorwaarden

Geldigheidsduur strippenkaarten en tickets

  • 2 lessen 1 maand
  • 5 lessen 3 maanden
  • 10 lessen 6 maanden
  • 20 lessen 12 maanden
  • Yoga Special ticket  6 maanden

Strippenkaarten en tickets zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar of te delen met een ander. Er wordt geen restitutie verleend indien de lessen niet binnen de geldigheidsduur worden opgemaakt. Indien de studio gesloten is ivm de coronamaatregelen, zal de geldigheidsduur desgevraagd verlengd worden met de duur van de sluiting. 

Annulering door deelnemer

Yogalessen kunnen tot 12 uur van tevoren gewijzigd, dan wel geannuleerd worden zonder dat er een les van je tegoed wordt afgeschreven. 

Annuleren van cursussen, workshops en (dag)retraites:
tot 4 weken voor startdatum: 100% teruggave
2-4 weken voor startdatum: 50% teruggave
0-2 weken voor startdatum: 0 % teruggave

Annulering coaching en healing

Persoonlijke sessies kunnen tot 48 uur van tevoren worden afgezegd, zonder dat ze betaald hoeven te worden. Binnen de 48 uur moet er betaald worden, behalve als er sprake is van overmacht. Overmacht is ter beoordeling van The Wellbeing Centre waarbij redelijkheid het uitgangspunt is.

Mocht er een traject met meerdere sessies, bijvoorbeeld 10, zijn afgenomen en cliënt besluit tussentijds te stoppen met het gehele traject, anders dan uit overmacht, dan vindt in principe geen restitutie plaats.

Annulering door The Wellbeing Centre

The  Wellbeing Centre heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, meditatie, yogales, (dag)retraite, workshop of begeleidings- of coaching traject te annuleren of deelname te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag onder aftrek van eventuele reeds gemaakte kosten of het is mogelijk dit tegoed in kan zetten voor een andere, soortgelijke, cursus, training, meditatie, yoga, begeleidings- of coaching traject.

Voor yogalessen geldt een minimum aantal deelnemers van 4, voor specials zoals yoga nidra en cursussen een minimum van 6. Mocht een les/special/cursus /(dag)retraite geannuleerd worden dan word je daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Gezondheid

Je bent verplicht om eventuele, relevante lichamelijke en geestelijke gezondheidsaspecten (blessures, zwangerschap, burn-out etc) aan de docent(e) te melden. Door mee te doen aan een les/cursus/special/(dag)retraite stem je hiermee in. Dit geldt tevens voor de individuele trajecten op het vlak van coaching en healing. Meedoen is geheel op eigen risico en The Wellbeing Centre kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden materiele en immateriële schade.

Communicatie

Door je in te schrijven bij Sanne van Baal – The Wellbeing Centre middels Momoyoga ofwel het aangaan van een persoonlijk traject, ofwel het verzoeken om informatie middels een formulier op de website geef je The Wellbeing Centre toestemming om je op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten en wijzigingen in de huidige activiteiten. Veelal zal de communicatie per email of whatsapp geschieden.

Privacy

The Wellbeing Centre slaat je persoonlijke gegevens online op in het Momoyoga programma als je diensten afneemt. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Dit delen met derden zal alleen gebeuren indien u daar zelf om verzoekt. U als klant heeft ten alle tijden recht om ons te vragen om gegevens te verwijderen of te wijzigen.

Gegevens die opgeslagen worden zijn, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gevolgde en toekomstige lessen, betalingen, lichamelijk en geestelijke gezondheidsaspecten die je zelf invult in het systeem.

Praktijk voor Coaching en Therapie
drs. Sanne van Baal
Lancasterdreef 71
8251 TJ Dronten
06-14521052 
info@sannevanbaal.nl

Snel contact heb je via WhatsApp

KVK 63172844
BTW-ID: NL001666442B41
Privacy en algemene voorwaarden

Ontvang jij onze nieuwsbrief al?

Copyright © 2015 – 2022 Sanne van Baal | The Wellbeing Centre
Hosting en realisatie
Top menu-circlecross-circle